Disclaimer


Gebruiksvoorwaarden van de site
Op deze website wordt u als internetgebruiker informatie aangeboden over de bedrijfsactiviteiten en dienstverlening van Koninklijke Moorman Karton Weesp B.V. Op deze Koninklijke Moorman Karton Weesp B.V. website zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Verder zijn de Algemene Voorwaarden van Koninklijke Moorman Karton Weesp B.V. van toepassing.


Disclaimer
De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Koninklijke Moorman Karton Weesp B.V. heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de Koninklijke Moorman Karton Weesp B.V. website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Koninklijke Moorman Karton Weesp B.V. staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Koninklijke Moorman Karton Weesp B.V. aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of mogelijke fouten te corrigeren. Koninklijke Moorman Karton Weesp B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Koninklijke Moorman Karton Weesp B.V. garandeert evenmin dat de Koninklijke Moorman Karton Weesp B.V. website foutloos of ononderbroken functioneert.


Hyperlinks en verwijzingen
Op de Koninklijke Moorman Karton Weesp B.V. website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie wordt door Koninklijke Moorman Karton Weesp B.V. niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Koninklijke Moorman Karton Weesp B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. Koninklijke Moorman Karton Weesp B.V. behoudt alle rechten met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de website.


Copyright
In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koninklijke Moorman Karton Weesp B.V., de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Koninklijke Moorman Karton Weesp B.V. en haar toeleveranciers.


Klikgedrag en IP-adres
Op de Koninklijke Moorman Karton Weesp B.V. website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Koninklijke Moorman Karton Weesp B.V. haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Koninklijke Moorman Karton Weesp B.V. ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.


Privacy
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Koninklijke Moorman Karton Weesp B.V. om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van de Koninklijke Moorman Karton Weesp B.V., zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat de Koninklijke Moorman Karton Weesp B.V. zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Al de door u verstrekte informatie wordt niet aan derden verstrekt als daar geen uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven door de betreffende persoon.


Browser
De Koninklijke Moorman Karton Weesp B.V. website is getest met Firefox (V 3.0.3) en Internet explorer(V 7.0.5730.11). Mocht u gebruik maken van een andere browser en daarbij worden naar uw mening dingen niet goed weergegeven vragen wij u dit te melden via het contactformulier. Wij zullen ons best doen aanpassingen te doen zodat ook u optimaal gebruik kunt maken van de Koninklijke Moorman Karton Weesp B.V. Website.

Email: info@moorman.nl